Sunday, 24/03/2019 - 07:50|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU
 • Nguyễn Quản Trị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán học
  • Điện thoại:
   0914872900
  • Email:
   quantricua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ tịch Công Đoàn

 • Nguyễn Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lịch sử
  • Điện thoại:
   0915325225
  • Email:
   minhhieucua2278@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Uỷ viên BCH

 • Trần Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH, Trưởng ban Nữ công
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sinh học
  • Điện thoại:
   0915074496
  • Email:
   tranthiloanthptlth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng ban Nữ công