Sunday, 24/03/2019 - 08:50|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU
 • Nguyễn Đăng Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   22/01/1984
  • Email:
   dangphong2201@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm kỳ 2017 - 2018

 • Trần Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   01648536634
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm kỳ 2017 - 2018

 • Hồ Sỹ Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0916201787
  • Email:
   sysonho@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm kỳ 2017 - 2018

 • Nguyễn Ngọc Thảo Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   0981118331
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm kỳ 2017 - 2018

 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0986974655
  • Email:
   truongquanglong.2m@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm kỳ 2017 - 2018