Sunday, 24/03/2019 - 07:27|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU
 • Thái Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Văn học
  • Điện thoại:
   0388569307
  • Email:
   thaiquockhanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Hiệu trưởng : -  Nhiệm kỳ 1 : 01/01/.2011 - 31/12./2015

                             -  Nhiệm kỳ 2 :01/01/2016 - 31/12/2020

    

            

 • Nguyễn Thanh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Văn học
  • Điện thoại:
   0985973948
  • Email:
   chunghangha09@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng : -  01/01/2011 - 31/12/2015

                                    - 01/01/2016 - 31/12/2020