Sunday, 24/03/2019 - 08:53|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU
 • Nguyễn Đăng Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Sơ cấp LLCT
  • Điện thoại:
   0915069289
  • Email:
   dangphong2201@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào Đảng ngày : 06/3/2013

 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Sơ cấp LLCT
  • Điện thoại:
   0986974655
  • Email:
   truongquanglong.2m@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào Đảng  ngày : 25/9/2014

 • Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Sơ cấp LLCT
  • Điện thoại:
   0977822264
  • Email:
   nguyenthuthuy.thptlth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào Đảng ngày : 05/5/2011

 • Thái Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp LLCT - QLNN
  • Điện thoại:
   01688569307
  • Email:
   thaiquockhanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào Đảng ngày : 22/6/1998

 • Trần Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Sơ cấp LLCT
  • Điện thoại:
   0915074496
  • Email:
   tranthiloanthptlth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào Đảng ngày : 05/5/2011

 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Sơ cấp LLCT
  • Điện thoại:
   0915366225
  • Email:
   yenthao24247@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào  Đảng ngày : 09/11/2017

 • Thái Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Sơ cấp LLCT
  • Điện thoại:
   01675109061
  • Email:
   maivandat1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào Đảng ngày : 05/5/2011

 • Nguyễn Thanh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp LLCT - QLNN
  • Điện thoại:
   0985973948
  • Email:
   chunghangha09@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào Đảng ngày : 26/5/2003

 • Lê Văn Diên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Sơ cấp LLCT
  • Điện thoại:
   0915060717
  • Email:
   levandien.td.thptlth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào Đảng ngày : 28/5/2007

 • Phạm Hồng Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Sơ cấp LLCT
  • Điện thoại:
   0944567577
  • Email:
   sirchinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào Đảng ngày : 06/3/2013

 • Thái Sanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Sơ cấp LLCT
  • Điện thoại:
   0915053115
  • Email:
   sanhlth2008@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào Đảng : 24/12/2015

 • Hoàng Hải Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Sơ cấp LLCT
  • Điện thoại:
   0915711775
  • Email:
   hacuacity@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào Đảng : 24/10/2016