Sunday, 24/03/2019 - 07:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU
 • Bùi Thúy Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên Hội
  • Điện thoại:
   0913070444
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm kỳ : - 2017 - 2018

 • Lê Đình Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hội trưởng
  • Điện thoại:
   094484555
  • Giới thiệu sơ bộ:

                     Nhiệm kỳ   : - 2015 - 2016

                                           - 2016 - 2017

                                           - 2017 - 2018

 • Phạm Văn Nhiệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hội trưởng
  • Điện thoại:
   0915330100
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm kỳ : - 2016 - 2017                  

                      - 2017 - 2018