Sunday, 24/03/2019 - 07:45|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU
 • Trần Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0948417105
  • Email:
   tranthingak2a@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp trường

 • Thái Thị Ngọc Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0533604555
  • Email:
   beautifuldaisy83@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Phạm Hồng Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0944567577
  • Email:
   sirchinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp trường