Sunday, 24/03/2019 - 08:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU
 • Nguyễn Đăng Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Địa lý
  • Điện thoại:
   0915069289
  • Email:
   dangphong2201@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Nguyễn Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lịch sử
  • Điện thoại:
   0915325225
  • Email:
   minhhieucua2278@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Giáo dục chính trị
  • Điện thoại:
   0986974655
  • Email:
   truongquanglong.2m@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp trường

 • Nguyễn Văn Đạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại lý
  • Điện thoại:
   01633787360
  • Email:
   anhdao@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục học sinh các dân tộc ít người ở Quảng Trị

 • Nguyễn Thị Tú Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Địa lý
  • Điện thoại:
   0915330881
  • Email:
   tunhi330881@gmal.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp trường