Sunday, 24/03/2019 - 07:28|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU
 • Nguyễn Thị Việt Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Hóa học
  • Điện thoại:
   0906433797
  • Email:
   viethoai281085@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp trường

 • Mai Văn Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0916933545
  • Email:
   maivandat1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Trần Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sinh học
  • Điện thoại:
   0915074496
  • Email:
   tranthiloanthptlth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Hồ Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0979477147
  • Email:
   letuancua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp trường

 • Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Kỹ thuật nông lâm
  • Điện thoại:
   0977822264
  • Email:
   nguyenthuthuy.thptlth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp trường