Monday, 21/01/2019 - 17:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU
 • Nguyễn Thị Lan Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Văn học
  • Điện thoại:
   01688826322
  • Email:
   lanchau2015@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp trường

 • Trần Minh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Văn học
  • Điện thoại:
   0985973909
  • Email:
   minhhoa8084@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Bùi Thị Chanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Văn học
  • Điện thoại:
   01669442555
  • Email:
   buithichanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp trường