Sunday, 24/03/2019 - 08:48|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU
 • Nguyễn Văn Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân GDTC
  • Điện thoại:
   0945953114
  • Email:
   vanvinh.stq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Có nhiều đóng góp, xây dựng phong trào TDTT nhà trường.

 • Hồ Sĩ Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân GDTC
  • Điện thoại:
   0916201787
  • Email:
   sysonho@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Có nhiều đóng góp trong các hoạt động Đoàn trường

 • Lê Văn Diên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân GDTC
  • Điện thoại:
   0915060717
  • Email:
   levandien.td.thptlth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo  viên dạy giỏi cấp tỉnh