Sunday, 24/03/2019 - 07:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU
 • Thái Sanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0915053115
  • Email:
   sanhlth2008@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Nguyễn Quản Trị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán học
  • Điện thoại:
   0914872900
  • Email:
   quantricua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Nguyễn Việt Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán học
  • Điện thoại:
   0915064289
  • Email:
   can1610@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Lê Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán học
  • Điện thoại:
   0982753292
  • Email:
   letuancua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp trường

    

 • Thái Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán học
  • Điện thoại:
   01675109061
  • Email:
   maivandat1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp trường.

 • Hoàng Hải hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   0915711775
  • Email:
   hacuacity@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Hoàng Thị Cẩm Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0917123921
  • Email:
   camtu11071986@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp trường

 • Nguyễn Văn Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán học
  • Điện thoại:
   0916500737
  • Email:
   khungtroidaihoc2004@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Nguyễn Thị thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   0915366225
  • Email:
   yenthao24247@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh